Home

illustratie_rechtbank

Persprijs Jacques van Veen

De Persprijs Jacques van Veen heeft tot doel om de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de justitieverslaggeving in het bijzonder te bevorderen. De persprijs is als eerbetoon aan de oud-journalist Jacques van Veen in het leven geroepen en wordt eens in de drie jaar uitgereikt. De winnaar krijgt een bedrag van 10.000 euro. Kandidaten voor de eerstvolgende prijs (2016) zijn makers van Nederlandstalige publicaties over recht en rechtspraak die in de periode van half juni 2013 tot half juni 2016 zijn uitgebracht. In aanmerking komen artikelen voor kranten, tijdschriften of persbureaus, boeken, radio- en televisieuitzendingen en publicaties op internet.

Uitnodiging uitreiking Persprijs Jacques van Veen 2016

Op 1 december 2016 zal de Stichting Persprijs Jacques van Veen opnieuw de prijs uitreiken voor de beste Nederlandstalige publicatie of uitzending op het gebied van justitie. De prijsuitreiking vindt plaats vanaf 16.00 uur in de Koninklijke Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam. Mocht u belangstelling hebben om de prijsuitreiking bij te wonen dan kunt u zich aanmelden via persprijs@xs4all.

Debat

Het is traditie dat bij de uitreiking van de persprijs wordt gesproken over een onderwerp gelieerd aan rechtspraak en de media. Dit jaar is gekozen voor de vraag:

Hoe transparant is de openbare rechtspraak?

Artikel 6 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens beschermt het recht op een eerlijk proces. Daartoe behoort het recht op een openbare behandeling met vrije toegang tot de rechtszaal voor pers en publiek.  Daarmee is de openbaarheid van rechtspraak in Nederland gewaarborgd. Of toch niet? Folkert Jensma schreef in januari van dit jaar een prikkelende column in NRC Handelsblad onder het kopje ‘Strafzittingen zijn te vaak toneelstukjes’. Strekking daarvan was dat ondanks de toegenomen informatieverstrekking door rechtbanken en hoven de zittingen slotstuk  zijn van een hoofdzakelijk op papier gevoerd proces: getuigen zie je of hoor je nooit, fysieke bewijzen ook niet. Heeft hij een punt of hoort dat nu eenmaal bij het Nederlandse rechtssysteem?

Daarnaast zijn er zaken die volgens de wet achter gesloten deuren moeten worden behandeld zoals artikel 12-procedures bij het gerechtshof (de mogelijkheid om zich te beklagen over een beslissing van de ovj om niet tot vervolging over te gaan), jeugdstrafzittingen en belastingzaken. Geregeld wordt het besloten karakter van deze zaken ter discussie gesteld. Onlangs nog maakte de Belastingdienst bezwaar tegen de openbare behandeling van een zaak die de Bond voor Belastingbetalers tegen de dienst had aangespannen.  Is het nog wel van deze tijd om deze zaken achter gesloten deuren te behandelen? Of moet de wet worden aangepast?

En dan is er nog het probleem van de moeilijke toegang tot de rollen (zittingslijsten). Die zijn maar beperkt toegankelijk voor de pers en al helemaal niet voor het publiek. Hoe kan het publiek rechtszaken bijwonen als niet bekend is wanneer deze plaatsvinden?

Deelnemers aan het debat:

folkert

Folkert Jensma, Juridisch redacteur en commentator NRC Handelsblad.

miranda

Miranda de Meijer, hoogleraar op de bijzondere leerstoel Openbaar Ministerie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege het Parket-Generaal/Openbaar Ministerie.

leo

Leo Neels, jurist en algemeen directeur van Itinera, een onafhankelijke denktank in België op het gebied van maatschappelijke vraagstukken. Hij doceert Media- en Communicatierecht aan de Universiteit van Antwerpen en is lid van de Senaat van de KU Leuven.

lotje

Lotje van de Puttelaar, is advocaat en partner bij Wybenga advocaten in Rotterdam en gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht, gezondheidsrecht en strafrecht. Daarnaast is zij mediator.

 frank

Frank Visser, voorheen de rijdende rechter, was tot 2014 kantonrechter in de rechtbank Noord-Holland. Sinds 2016 is hij te zien in het nieuwe programma ‘Mr. Visser doet uitspraak’ bij SBS6.

martijn

Het debat staat onder leiding van Martijn de Greve.

Jury

De persprijs Jacques van Veen kent een wisselende jury. De jury bestaat dit jaar uit:

 Geert Corstens, oud-president Hoge Raad (voorzitter)

Marianne Bloos, hoofdofficier van justitie, Functioneel Parket

Jens van den Brink, advocaat/partner Kennedy van der Laan

Pieter Broertjes, burgemeester Hilversum

Dirk Leestmans, journalist VRT

Jeroen Smit, journalist en tot voor kort hoogleraar journalistiek aan de RU

 

Ard van der Steur, minister van Veiligheid en Justitie, heeft zich bereid verklaard de Persprijs Jacques van Veen uit te reiken.

De uitreiking van de persprijs Jacques van Veen is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Raad voor de rechtspraak, het College van Procureurs-Generaal en de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Lees meer over de laatst uitgereikte persprijs