Aankondiging 2001

Op maandag 17 september aanstaande zal de Persprijs Jacques van Veen worden uitgereikt voor de beste journalistieke prestatie op het terrein van de rechtspleging. De uitreiking vormt een onderdeel van een symposium met als onderwerp ‘Frustreert publiciteit een goede rechtsgang?’. Minister van Justitie, mr A.H. Korthals, is een van de sprekers.

Op verzoek van de stichting Persprijs Jacques van Veen heeft een jury(1), onder voorzitterschap van mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht, 18 inzendingen beoordeeld. Drie journalisten zijn inmiddels genomineerd: Joost Oranje (NRC Handelsblad), Ad Rijken (Brabants Dagblad) en Heikelien Verrijn Stuart (NOS Radio 1 Journaal en Nova).

De Stichting Persprijs Jacques van Veen heeft tot doel de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen. Naamgever van de prijs is de toenmalige rechtbankverslaggever van Het Parool. Eerder is de prijs toegekend aan Violet Cotterell (Het Parool) en Frank Kuitenbrouwer (NRC Handelsblad).

Het symposium is georganiseerd door de stichting in samenwerking met het strafrechtelijk instituut van de Universiteit van Amsterdam, het Seminarium van Hamel. Prof. mr. E.Ph.R. Sutorius leidt het thema in. Als representant van de media zal mr. F.E. Jensma, hoofdredacteur NRC Handelsblad, zijn visie op het onderwerp geven.

Mr. A.H. van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak i.o. en bestuurslid van de stichting Persprijs Jacques van Veen zal de prijs, waaraan o.m. een bedrag van f.10.000 is verbonden, uitreiken. Bij die gelegenheid beziet hij de publiciteit rond rechtspleging vanuit het perspectief van de rechter.

(1)Andere leden van de jury zijn: mr. J.A. Hulsenbek, procureur-generaal; mr. E.J. Numann, lid van de Hoge Raad der Nederlanden, oud-persrechter; J. Schinkelshoek, directeur Communicatie Rabobank, oud-hoofdredacteur Haagsche Courant; en mevrouw mr. E.H. Swaab, advocaat te Amsterdam, oud-deken Amsterdam.

Bron: persbericht St. Persprijs Jacques van Veen (10 september 2001)