Aankondiging 2007

Op donderdag 4 oktober 2007 wordt de driejaarlijkse persprijs Jacques van Veen uitgereikt. Aan de uitreiking gaat een mini-symposium vooraf getiteld:

Publiciteit als straf

Op het symposium zal prof. mr. F.G.H. Kristen van de Universiteit van Amsterdam de uitkomsten publiceren van het onderzoek dat hij heeft gedaan naar de vraag in hoeverre rechters in het bepalen van de strafmaat rekening houden met de gevolgen van negatieve publiciteit over verdachten. Vervolgens zullen de Minister van Justitie, dr. E.H.M. Hirsch Ballin en H. Laroes, hoofdredacteur van het NOS Journaal hun visie geven op de uitkomsten van het onderzoek.

Aan het slot van de bijeenkomst wordt de prijs uitgereikt aan de beste Nederlandstalige publicatie/uitzending op het terrein van recht en rechtspraak. De bijeenkomst vindt plaats in de Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam. De ontvangst is vanaf 15.30 uur, het programma begint om 16.00 uur en zal tot ongeveer 17.15 uur duren. Aansluitend is er een receptie.

De persprijs is in 1982 in het leven geroepen als eerbetoon aan oud-Parooljournalist Jacques van Veen. Als nestor van de rechtspraakverslaggeving heeft hij zich in zijn journalistieke werk onderscheiden door zijn kritische aandacht voor de (straf)rechtspleging. De prijs wordt elke drie jaren uitgereikt en bedraagt € 5000. De prijswinnaars in 2004 zijn Joost Oranje (NRC Handelsblad) en Marian Husken (Vrij Nederland).

U bent van harte welkom om de prijsuitreiking bij te wonen. Gezien die beperkte plaatsruimte verzoek ik u voor 1 september (via persprijs@xs4all.nl of naar het adres van de stichting, p/a Weteringschans 213H, 1017 XG Amsterdam) te melden dat u de bijeenkomst zal bijwonen.