Aanmelden 2007

In 2007 zal de Stichting Persprijs Jacques van Veen opnieuw de prijs uitreiken voor de beste Nederlandstalige publicatie/uitzending op het terrein van recht in het algemeen en justitieverslaggeving in het bijzonder. Belangstellenden kunnen hun werk, dat verschenen/uitgezonden moet zijn tussen 15 juni 2004 en 15 juni 2007, vanaf vandaag inzenden. In aanmerking komen artikelen voor kranten, tijdschriften of persbureaus, boeken, radio- en televisieuitzendingen en digitale publicatie op internet.

Ook degenen die werk van anderen onder de aandacht van de jury willen brengen, worden daartoe van harte uitgenodigd. De sluitingsdatum voor de inzendingen is vastgesteld op 15 juni 2007. Inzendingen kunnen verstuurd worden naar het secretariaat van de Stichting Persprijs Jacques van Veen, Weteringschans 213H, 1017 XG Amsterdam.

De persprijs is in 1982 in het leven geroepen als eerbetoon aan oud-Parooljournalist Jacques van Veen. Als nestor van de rechtspraakverslaggeving heeft hij zich in zijn journalistieke werk onderscheiden door zijn kritische aandacht voor de destijds veelal autoritaire en voor de verdachte vaak onbegrijpelijke gang van zaken tijdens strafprocessen. Hierbij schuwde Van Veen ook, destijds hoogst ongebruikelijk, kritiek op het persoonlijke optreden van rechters en leden van het openbaar ministerie niet.

De prijs wordt elke drie jaren uitgereikt en bedraagt € 5000. Eerdere prijswinnaars zijn Frank Kuitenbrouwer (NRC- Handelsblad), Violet Cotterell (Het Parool) en Heikelien Verrijn Stuart (radioverslaggeving Joegoslavië Tribunaal). De laatste prijswinnaars zijn Joost Oranje (NRC Handelsblad) en Marian Husken (Vrij Nederland) in 2004.

De Jacques van Veen-persprijs kent een wisselende jury. Als voorzitter van de jury voor de prijsuitreiking in 2007 zal optreden mr R.J. Hoekstra, lid van de Raad van State. De andere juryleden zijn mevrouw mr A. Leeser-Gassan, oud- vice-president van de rechtbank Amsterdam, mr H.C.D. Korvinus, hoofdofficier van justitie te Rotterdam, mr I.E.M. Sutorius, advocaat en oud-deken te Breda en mr G.A.I. Schuijt, oud-hoogleraar mediarecht en oud-secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

In de loop van volgend jaar zullen plaats, datum en programma van de prijsuitreiking bekend worden gemaakt. Ter gelegenheid van deze prijsuitreiking zal een symposium worden gehouden bestemd voor journalisten, persvoorlichters en overige geïnteresseerden, werkzaam op het gebied van de rechtspleging en justitie.

De prijsuitreiking wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de Stichting Democratie en Media, de Raad voor de Rechtspraak, de Orde van Advocaten, het College van Procureurs-Generaal, de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en het Ministerie van Justitie.

Bron: persbericht St. Persprijs Jacques van Veen (5 december 2006)