De pers als aanjager van recht en onrecht, persprijs 2010

Debat: De pers als aanjager van recht en onrecht

Misdaad is drama, en dus mag de rechtspraak zich in voortdurende aandacht van de media verheugen. De haat-liefdeverhouding tussen media en juristen staat centraal in een debat op maandagavond 2 november in het Amsterdamse debatcentrum Felix Meritis.

Dat het strafrecht zo breed in de belangstelling staat, betekent ook dat (vermeende) missers van rechter, Openbaar Ministerie en advocatuur breed worden uitgemeten. Niet zelden mengt dan ook de politiek zich in het debat, en dat doet de vraag rijzen wat al die media-aandacht voor gevolgen heeft voor de onafhankelijkheid van de rechtspraak. Aan de andere kant kun je ook de vraag stellen of de media de rechtspraak wel voldoende op de hielen zitten, en of juristen niet te lichtgeraakt reageren op kritiek.

Over dit soort kwesties gaat het op 2 november in Amsterdam tijdens het debat ‘De pers als aanjager van recht en onrecht’.

Na een korte inleidingen door Folkert Jensma, commentator van NRC Handelsblad en Germ Kemper, deken van de Amsterdamse Orde van Advocaten, zal enkele journalisten en juristen het vuur na aan de schenen worden gelegd. Aan het debat zullen onder meer deelnemen, namens de journalisten Bert Huisjes van De Telegraaf, Bas Haan van Nova en Merel van Leeuwen van dagblad De Pers. Namens de juristen komen o.a. Harm Brouwer, voorzitter van het College van procureurs-generaal, Dick van Dijk, president gerechtshof Arnhem, Gerben Kor, auteur van het boek ‘Medialisering van recht’ en advocaat Stijn Franken aan het woord. Het debat wordt geleid door Ulco van de Pol, gemeentelijk ombudsman Amsterdam en voorzitter van de Persprijs Jacques van Veen.

Meer informatie en gratis reserveren: www.felixmeritis.nl

Het debat vindt plaats in het kader van de Week van de Rechtspraak, en wordt georganiseerd door de Stichting Persprijs Jacques van Veen in samenwerking met Felix Meritis. De Stichting Persprijs Jacques van Veen reikt om de drie jaar een prijs uit voor het beste artikel of de beste uitzending over een juridisch thema. Eerdere winnaars waren een thema-avond over misdaad en straf van de VPRO, Marian Husken van Vrij Nederland samen met Joost Oranje van NRC Handelsblad, Heikelien Verrijn Stuart voor haar berichtgeving over het Joegoslavie-tribunaal, Violet Cotterell van Het Parool en Frank Kuitenbrouwer, ook van NRC Handelsblad.