Juryleden 2001

mr. Annie Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht, voorzitter
mr. Joost Hulsenbek, procureur-generaal
mr. Ernst Numann, lid van de Hoge Raad der Nederlanden, oud-persrechter
Jan Schinkelshoek, directeur Communicatie Rabobank, oud-hoofdredacteur Haagsche Courant
mr. Els Swaab, advocaat te Amsterdam, oud-deken Amsterdam