Kwart eeuw persprijs

Volgend jaar wordt voor de vijfde keer in een kwart eeuw de Persprijs Jacques van Veen uitgereikt. Journalisten kunnen weer werk insturen voor de prijs, die de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht moet bevorderen.

door Madeleen Wesseling

“Het tanend vertrouwen in de rechterlijke macht en rechtspraak kan, voor een groot deel, hersteld worden door de media”, zegt mr. Ulco van de Pol, gemeentelijk ombudsman in Amsterdam en voorzitter van de Stichting Persprijs Jacques van Veen. Hij ziet een onlosmakelijk verband tussen negatieve geluiden rond de rechterlijke macht en de manier waarop de journalistiek daarmee omgaat. “Goede verslaglegging van ‘rechtszaken’ in het algemeen is van cruciaal belang.”

Spiegel

Van de Pol: “Bejegening werd binnen de rechterlijke macht altijd onderschat. Gelukkig is dat nu anders. Men ziet in dat het afnemende vertrouwen in de rechterlijke macht versterkt wordt door onbehoorlijk optreden. Er moet dus lets veranderen. Daar wordt hard aangewerkt. Maar de magistraten kunnen dat niet alleen. Journalisten houden hen daarbij een spiegel voor. En door een kwalitatief goede verslaggeving helpen ze daardoor ook mee aan het herstel van vertrouwen in de rechtspraak. Het publiek ziet hoe er gewerkt wordt. En als dat positief is, neemt het vertrouwen weer toe”, meent Van de Pol. Minister Donner van Justitie zei twee jaar terug, bij de uitreiking van de persprijs, hetzelfde. “Rechters kunnen nog zo hun best doen, als dat niet ook in de weergave van de rechtspleging tot uitdrukking komt, is het irrelevant voor de beeldvorming”, aldus Donner.

Of oud-rechtbankverslaggever Jacques van Veen, inmiddels 86 jaar, die functie van rechtbankjournalistiek tientallen jaren geleden voor ogen had bij het schrijven van zijn stukjes voor Het Parool, is maar de vraag. De tijden waren anders. Magistraten zaten toen nog hoog en droog in hun ivoren torens. Zaken als zelfreflectie, intervisie of visitatierapporten leken ondenkbaar. Maar Van Veen was wel de eerste die naast het nieuws ook de menselijke kant van magistratelijk Nederland belichtte. Hoe rechters en officieren, maar ook advocaten en andere procesdeelnemers, functioneerden. Hij schreef niet alleen over wat er feitelijk gebeurde in de rechtszalen, hij keek ook naar de manier waarop dat gebeurde.

Bij zijn afscheid in 1982 werd de Persprijs Jacques van Veen ingesteld. Bedoeld om de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving te bevorderen. Na zes jaar – de prijs wordt iedere drie jaar uitgereikt – kwam de klad in de reguliere toekenning. Mede door Ulco van de Pol, zelf ooit begonnen als rechtbankverslaggever bij het persbureautje Argos, werd de zaak weer op poten gezet. De laatste prijswinnaars waren Joost Oranje (NRC Handelsblad) en Marian Husken (Vrij Nederland) in 2004.

Volgend jaar, 25 jaar na de instelling van de prijs, wordt deze voor de vijfde keer uitgereikt. Als voorzitter van de jury voor de prijsuitreiking in 2007 zal optreden mr. R.J. Hoekstra, lid van de Raad van State. De andere juryleden zijn mevrouw mr. A. Leeser-Gassan, oud-vice-president van de rechtbank Amsterdam, mr H.C.D. Korvinus, hoofd-officier van justitie te Rotterdam, mr. I.E.M. Sutorius, advocaat en oud-deken te Breda en mr. G.A.I. Schuijt, oud-hoogleraar media-recht en oud-secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.

Belangstellenden kunnen hun werk, dat verschenen/uitgezonden moet zijn tussen 15 juni 2004 en 15 juni 2007, nu al inzenden. Ook degenen die werk van anderen onder de aandacht van de jury willen brengen, worden daartoe van harte uitgenodigd. Meer details zijn te vinden op de website www.persprijsvanveen.nl. Ter gelegenheid van de prijsuitreiking zal in de herfst volgend jaar een symposium worden gehouden bestemd voor journalisten, persvoorlichters en overige geïnteresseerden, werkzaam op het gebied van de rechtspleging en justitie.

Bron: Novum – Nieuwsbulletin voor de Rechtspraak (11/2006)