Persprijs 1987

Winnaar Persprijs 1987

De Jacques van Veen-prijs ging in 1987 naar Violet Cotterell (Het Parool). Er was een eervolle vermelding voorJeanne Doomen.

Juryleden 1987

mr. Anita Leeser-Gassan, oud-vice-president rechtbank Amsterdam
Ger Dullens, plv. directeur Academie voor de Journalistiek in Tilburg
mr. Maarten Vrolijk, lid Raad van State in buitengewone dienst, oud-journalist

Juryrapport 1987

De jury van de Persprijs Jacques van Veen 1987 constateert met voldoening dat het aantal inzendingen deze keer – de tweede maal dat deze prijs wordt uitgereikt – het aantal inzendingen van de vorige keer verre overtreft: De jury kreeg 28 inzendingen (in 1983 dertien) onder ogen. In twee gevallen attendeerden bovendien derden de jury op werk van anderen (in 1983 drie) maar het werk waarvoor in die gevallen de aandacht werd gevraagd, maakte ook al deel uit van de 28 inzendingen.

Niet alleen het aantal, ook de variatie was groot. Sommige inzendingen balanceerden op de rand van wat het reglement – met name waar dat spreekt over publikaties “in al dan niet samenhangende reeks” – nog toelaat, dan wel vielen net over de rand heen. Ook wat minder voor de journalistieke hand liggende delen van het recht mogen zich in een toenemende aandacht van journalisten verheugen en dat verheugt ook de jury. De verdeling over de media was eveneens breed. Van dagblad, landelijk en regionaal, tot  gespecialiseerd vakblad, van boek tot radio- en televisie-uitzending.

Tot slot zag de jury ook reden gebruik te maken van de reglementaire mogelijkheid een incidenteel programma een bijzondere vermelding te geven. Zij is onder de indruk gekomen van een van de ingezonden radioprogramma’s uit de serie De Stand van Zaken, dat het probleem van de Bodemjeugd behandelt. Dankzij grote volharding en journalistieke inzet bieden de makers van dit programma een veelzijdig beeld van een in de publiciteit weinig belicht probleem. Met deze bijzondere vermelding wil de jury ook haar waardering ervoor tot uitdrukking brengen dat de audiovisuele media steeds meer journalistieke aandacht besteden aan het recht en de rechtspraak.

Den Haag, 11 maart 1987

mr. G. Dullens
mr. A.B. Leeser-Gassan
mr. M. Vrolijk