Persprijs Van Veen voor VPRO Straf en misdaad 2007

De Persprijs Jacques van Veen 2007 is toegekend aan de makers van het avondvullend televisieprogramma
Straf en misdaad. Volgens de jury zijn de makers er goed in geslaagd een niet gemakkelijk onderwerp als recht en rechtspraak voor het grote publiek via televisie inzichtelijk te maken. “De programmamakers van de VPRO hebben daarmee een hoog te waarderen bijdrage geleverd aan inzicht in de werking van dit aspect van de democratische rechtsstaat”, sprak de juryvoorzitter Rein Jan Hoekstra op 4 oktober.

De jury roemde het niveau van het programma dat op 23 april 2006 door de VPRO werd uitgezonden. “De goed voorbereide gesprekken met rechters en officieren van justitie, advocaten en anderen leiden tot grote mate van openhartigheid van de geïnterviewden.” De productie was in handen van een collectief onder leiding van de eindredacteuren Jan van Friesland en Wim Schepens. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 5.000 euro.

De jury heeft bij de beoordeling van de in totaal 20 inzendingen dit jaar voor een moeilijke keuze gestaan. Enerzijds waren er inzendingen van hoge kwaliteit die aansloten bij de soms zeer schokkende gebeurtenissen uit de actualiteit. Anderzijds waren er journalistieke producten die over een langere periode de rechtspleging tot onderwerp hebben. In beide categorieën inzendingen kende de jury één eervolle vermelding toe.

Uit de categorie ‘aansluiting bij de actualiteit’ kende de de jury een eervolle vermelding toe aan Joop Meijnen van NRC Handelsblad. De jury was onder de indruk van de hoge kwaliteit van zijn artikelen, met name van de grote helderheid waarmee deze journalist met grote regelmaat over het Europees recht voor het Hof van Justitie bericht. “Hier is een journalist aan het werk die de lezers op vakkundige en toegankelijke wijze informeert over het Europees recht, dat ook in ons land gelding heeft en in toenemende mate van belang is.”

Een tweede eervolle vermelding kende de jury toe aan Ton van den Brandt voor zijn boek ‘Amsterdamse zaken. De rechtbank en de stad’. Het boek beschrijft de geschiedenis van de rechtbank Amsterdam in samenhang met de maatschappelijke ontwikkelingen in de hoofdstad in de vorige eeuw. Het boek geeft volgens de jury treffend weer hoe maatschappelijke ontwikkelingen doorwerken in het recht.

De prijsuitreiking in Amsterdam ging gepaard met een symposium in Amsterdam over ‘publiciteit als straf’ met als sprekers o.a. staatssecretaris van Justitie Albayrak. De driejaarlijkse persprijs werd in 1982 ingesteld bij het afscheid van rechtbankverslaggever Jacques van Veen van Het Parool om de kwaliteit van de rechtbankverslaggeving te verhogen. Inmiddels is de prijs vijf keer uitgereikt. Van Veen heeft deze laatste uitreiking niet meer mogen meemaken. Op 7 september van dit jaar overleed hij op 87-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amstelveen.

Bron: persbericht St. Persprijs Jacques van Veen (4-10-2007)