Uitnodiging prijsuitreiking 2013

Debat 
Op 7 november 2013 zal de Stichting Persprijs Jacques van Veen opnieuw de prijs uitreiken voor de beste Nederlandstalige publicatie of uitzending op het gebied van justitie. Ter gelegenheid daarvan vindt een debat plaats over het gebruik van camerabeelden bij de opsporing van verdachten van strafzaken en de rol van de (sociale) media in het verspreiden ervan.

De Persprijs Jacques van Veen die eens in de drie jaar wordt uitgereikt heeft als doel de kwaliteit van de journalistiek op het terrein van het recht in het algemeen en de rechtbankverslaggeving in het bijzonder te bevorderen. Deze prijs is genoemd naar de legendarische rechtbankverslaggever Jacques van Veen van Het Parool, die decennialang een toonaangevende rol vervulde in de Nederlandse verslaggeving over strafrechtzaken.

De Persprijs Jacques van Veen kent een wisselende jury. De jury bestaat dit jaar uit:

 • Harm Brouwer (voorzitter), voorzieningenrechter rechtbank Amsterdam, voorheen voorzitter van het College van procureurs-generaal
 • Fred Crone, burgemeester van Leeuwarden
 • Bas Haan, journalist Nieuwsuur
 • Lotje van den Puttelaar, advocate
 • Flip Voets, ombudsman van de Raad voor de Journalistiek, België
 • Nicole Zandee, hoofdofficier van justitie arrondissmentsparket Oost-Nederland

Aanmelding
Mocht u belangstelling hebben om de prijsuitreiking bij te wonen dan kunt u zich aanmelden via persprijs@xs4all . De bijeenkomst vindt plaats op 7 november in de Industrieele Groote Club, Dam 27 in Amsterdam en zal beginnen om 16.00 uur.

Debat
Het is traditie dat bij de uitreiking van de persprijs wordt gesproken over een onderwerp gelieerd aan rechtspraak en de media. Dit jaar is gekozen voor de inzet van (sociale) media bij de vervolging van verdachten. Directe aanleiding vormt het uitzenden van de beveiligingsbeelden van een vechtpartij van de zogenaamde ‘kopschoppers’ in Eindhoven. Daarop was te zien hoe een groep jongens een slachtoffer mishandelde. De rechtbank heeft bij het bepalen van de strafmaat de buitengewoon grote media-aandacht die het tonen van de beelden van de verdachten op internet met zich meebracht laten meewegen en is tot aanzienlijk lagere straffen gekomen dan de officier van justitie had geëist.

Het Openbaar Ministerie heeft laten weten het niet eens te zijn met het vonnis. Ook heeft het OM aangekondigd om in zaken waarbij er sprake is van een ernstig misdrijf en de gebruikelijke opsporingsmethodes niet succesvol zijn gebleken, opnieuw te kiezen voor het tonen van beelden. Die beslissing wordt per casus zorgvuldig gemaakt.

De vraag rijst in hoeverre het belang van veiligheid ten koste gaat van de privacybescherming van burgers. En wat is de rol van de media in het openbaar maken van foto’s/beelden van verdachten en/of filmpjes van misdrijven? In hoeverre dienen zij terughoudendheid te betrachten om te voorkomen dat verdachten al door het publiek worden veroordeeld voordat de rechter zich erover heeft gebogen?

Deelnemers aan het debat zijn:

 • Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
 • Wilbert Tomesen, lid van het College Bescherming Persoonsgegevens en voormalig hoofdofficier van Justitie
 • Harm Taselaar, hoofdredacteur van RTL NieuwsDebatleiding: Margriet Vroomans, radio-presentator

 

De uitreiking van de persprijs Jacques van Veen is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 • Stichting Democratie en Media
 • Stichting voor Strafrechtelijk Onderzoek
 • Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Raad voor de rechtspraak
 • College van Procureurs-generaal
 • Nederlandse Orde van Advocaten
 • De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak